1M可樂
性別:男 年齡:16
現居:香港 現况:未婚
種族:亞裔 喜歡:異性
加好友
資料頁
看相簿
討論區
留短訊
近況牆
看網誌
黑名單
  好友  
  相片  
  最新網誌  

 1M可樂

       ﹑識朋友. +msn.h010k-_-xd@live.hk 
自我介紹 大家好; 我系可樂<#). 今年16歲^3^. 想上黎識下朋友;D

最近登入 Aug 21, 2010
喜歡活動 得閒同人傾下msn, 招下人傾電話
生日資料 1994年 2月 6日 , 生肖:狗, 星座:水瓶
尋找類型 網上朋友, 大班朋友, 出外約會
身高體重 172cm
學歷職業 中學,
其他資料 血形:O, 信仰:基督教, 語言:廣東話, 抽煙:偶然抽抽
首次登記 Aug 16, 2010
   
Pixel Cafe
包場開生日派對? 搞謝師宴? 公司活動? 舊同學聚會? 聖誕派對?